Werkgroep toerusting 2017

De werkgroep Toerusting is door de kerkenraad in het leven geroepen met als taak om de toerusting in de gemeente te coördineren en een programma-aanbod te verzorgen.

Hierbij gaat het om de volgende groepen:

 

 •  
 • Ambtsdragers: ouderlingen, diakenen
 • Pastoraal bezoekers
 • Jeugdleiders
 • Kringleiders
 • Ouders van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën
 • Gemeenteleden in het algemeen
 •  
 • In het komende seizoen wordt allereerst toerusting voor (toekomstige ) ambtsdragers, kring- en jeugdleiders en pastoraal bezoekers in de gemeente gestart.

  Ook zal onder ouders van kinderen t/m 16 jaar worden geïnventariseerd hoe geloofsopvoeding gestalte krijgt en welke behoefte er is voor toerusting.

  In de komende jaren is de werkgroep van plan het aanbod voor geloofsopvoeding concreet uit te gaan werken. Dit geldt ook voor het aanbod aan toerusting voor gemeenteleden in het algemeen.

 

Samenstelling:

 • Gea Felten (contactpersoon, geafelten@gmail.com)
 • Magdaleen van der Bijl
 • Martine Modderman
 • Ds. Bert Lakerveld
 •  

 •