Het Leerhuis

In januari en februari zal een toerusting worden georganiseerd voor ouderlingen, diakenen en pastoraal bezoekers en voor iedereen die daar ook meer van af zou willen weten. We noemen dit het ‘Leerhuis’. Het is de bedoeling dat het Leerhuis elk jaar wordt aangeboden.

De data zijn: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari 2017. Telkens op een donderdag van 19.30 tot uiterlijk 22 uur in de kerk. Wat is de inhoud van deze cursus?

Avond 1:

Gemeentezijn in Bijbelse zin; plaats en rol van de ouderling, diaken, pastoraal bezoeker en predikant in het licht van de Bijbel.

Avond 2 (in twee groepen):

Diaken: taken en verantwoordelijkheden van de diaken individueel en als team; hoe voer je een diaconaal gesprek.

Ouderling en pastoraal bezoeker: taken en verantwoordelijkheden van de ouderling en pastoraal bezoeker; geestelijk leiding geven; deel uit maken van een team; conflicthantering; visie; jezelf zijn en blijven.

Avond 3 (in twee groepen):

Diaken: diaconale onderwerpen als ‘betekenis voor de buurt, jongeren en diaconaat, signalering en ondersteuning mantelzorgers en eenzamen’; intervisie

Ouderling en pastoraal bezoeker:

Pastoraal gesprek voeren en bidden met gemeenteleden; intervisie

Avond 4:

Hoe werkt het in de NGK Zeewolde? Door middel van korte blokjes informatie en een panel komen onderwerpen langs als ‘wijkwerk, commissies, kerkenraad, financiën, kerkverband, interkerkelijk Zeewolde, muziek, organisatie eredienst en Heilig Avondmaal, mentorschap’.

 

Voor het Leerhuis wordt gebruik gemaakt van een aantal boeken. Heb je belangstelling voor deze cursus meld je dan aan bij één van de werkgroepleden. Van hen krijg je ook een handboek. Deelname aan het Leerhuis is gratis. Heb je interesse, meld je snel aan! Weet je welkom.

 

Zijn er nog vragen over het Leerhuis, meld je dan bij de leden van de werkgroep: Magdaleen van der Bijl, Martine Modderman, Ds. Bert Lakerveld, Gea Felten

  •  

  •