Energietoeslag aanvragen?

Dit bericht is geplaatst op 01-07-2022
Het IDPZ is misschien bekend van acties voor de dorpsgenoten die het niet breed hebben, maar het platform is ook een schakel tussen de gemeente en andere kerken in Zeewolde. Zo ontvingen we, via de diaconie van de PGZ, het bericht dat ongeveer de helft van de doelgroep die energietoeslag mag aanvragen, dat nog niet heeft gedaan. In dit bericht wordt meer uitleg gegeven en doen we een oproep aan iedereen om hun netwerk hierop te bevragen.

Zoals u wellicht weet, kunnen mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bij de gemeente voor dit jaar een energietoeslag aanvragen van 800 euro. Dit geldt voor alle soorten energiekosten (elektriciteit, gas en stadsverwarming). De inwoners die bij de gemeente Zeewolde bekend zijn (via bijvoorbeeld een bijstandsuitkering), hebben deze toeslag inmiddels ontvangen. Maar er is nog een grote groep die niet bij de gemeente Zeewolde in beeld is. Te denken valt aan inwoners met een baan, die toch niet meer dan 120% van de bijstandsnorm verdienen, mensen met alleen AOW en een klein pensioen. Ook zij komen in aanmerking omdat voor deze regeling geen vermogenseis geldt. Iedereen die aan de norm van maximaal 120% van de bijstandsnorm voldoet kan aanvragen. Zie de tabel onder dit artikel voor bijpassende netto getallen.

De energietoeslag kan aangevraagd worden via de Gemeente Zeewolde (website Meerinzicht), via MDF en door een bezoek aan het Financieel spreekuur van MDF (dinsdag- en donderdagmiddag van 13:00-15:00 uur in het Vraaghuis, Stevinweg 2).

Om de aanvraag snel te kunnen indienen moet men in het bezit zijn van:
•    DigiD (app of gebruikersnaam en wachtwoord) van de hoofdbewoner en eventueel echtgeno(o)t(e) of partner
•    een kopie van een identiteitsbewijs (ook van eventuele echtgeno(o)t(e)/partner
•    een bewijs van het netto inkomen per maand. 

Ook als men een deze 120% bijstandsnorm gering overschrijdt, kan het lonend zijn toch een aanvraag in te dienen. Wellicht zijn er persoonlijke omstandigheden, die het verstrekken van de toeslag mogelijk maken.
Als u het ingewikkeld vindt om deze toeslag aan te vragen, neem dan contact op met uw wijkdiaken.

Bijstandsnorm 120% per 1 januari 2022 (netto bedrag per maand):
        
21 jaar tot AOW leeftijd:  alleenstaand: € 1.310,05  gehuwd of samenwonend:  € 1.871,50
Vanaf AOW leeftijd:         alleenstaand:  € 1.455,67  gehuwd of samenwonend: € 1.971,05
29-05-2022