Gezamenlijke avonddiensten Schuilhof en Het Kruispunt

Bijeenkomsten rond de Bijbel

Dit bericht is geplaatst op 19-08-2022

Aan de leden van GKv De Schuilhof en NKG Het Kruispunt in Zeewolde

Onderwerp: ​Vorm en inhoud gezamenlijke avonddiensten Het Kruispunt en De Schuilhof

Datum:​5 augustus 2022

 

Geachte gemeenteleden,

De kerkenraden van zowel GKv De Schuilhof en NKG Het Kruispunt willen u en jou op de hoogte brengen van een gezamenlijk initiatief met betrekking tot de avonddiensten.

Beide gemeenten hadden de avonddiensten na de Corona-periode nog niet opgestart. Tijdens het overleg tussen de moderamina in februari is het idee ontstaan om te kijken naar het samen organiseren van avonddiensten. Het idee is verder uitgewerkt en intussen goedgekeurd door beide kerkenraden. 

De avonddiensten die we willen gaan organiseren zijn geen formele kerkdiensten, maar ‘Bijeenkomsten rond de Bijbel’. In deze bijeenkomsten staat het leren over God centraal, met de Bijbel op schoot. Er zal aandacht zijn voor Bijbeluitleg en de toepassing daarvan in het leven. De verantwoordelijkheid ligt bij beide kerkenraden gezamenlijk. Er zal altijd een ouderling van één van beide kerken aanwezig zijn om als gastheer/-vrouw op te treden.

Er zal geprobeerd worden een klein team van vaste voorgangers samen te stellen, bestaande uit eigen of andere predikanten en mensen met (bijna) preekbevoegdheid. Dit biedt mogelijkheden om lijnen in de inhoud aan te brengen. 

De structuur van de bijeenkomsten is niet in beton gegoten, maar zou er als volgt uit kunnen zien:

- welkom, openingsgebed, lied, schriftlezing, Bijbelstudie, interactie/reflectie aanwezigen, lied, slotgebed.

Na afloop van elke bijeenkomst willen we de mogelijkheid bieden of samen koffie te drinken om elkaar zo beter te leren kennen en na te praten.

De bijeenkomsten worden elke zondag gehouden in Het Kruispunt en beginnen om 18:30 uur. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden DV op zondag 18 september. Er wordt nog overlegd hoe we samen de technische en facilitaire ondersteuning in gaan vullen.

Er zijn twee evaluatiemomenten afgesproken, in november2022 en juni 2023. Dan zal in gezamenlijk overleg bekeken worden of er aanpassingen nodig zijn.

We bidden dat deze bijeenkomsten bij zullen dragen aan groei in geloof, groei van het Lichaam van Christus en groei naar elkaar toe.

 

In Christus verbonden,

De kerkenraden van GKv De Schuilhof en NKG Het Kruispunt