Arme Kant Zeewolde

Dit bericht is geplaatst op 18-11-2022

Ik heb de energiecompensatie niet echt nodig.

Er zijn mensen die vinden dat zij de energiecompensatie niet echt nodig hebben. Door het plaatsen van zonnepanelen, de woning extra te isoleren hebben zij het energiegebruik kunnen reduceren.

In Zeewolde zijn echter ook huishoudens, die zelfs met de energiecompensatie niet meer rond kunnen komen. Zij zijn genoodzaakt om aan te kloppen bij de sociale dienst (MDF), de diaconieën (IDPZ), de Kostmand (voedselbank) of de Armekant Zeewolde (AKZ).

De laatste weken kloppen steeds meer werkenden en gepensioneerden noodgedwongen bij deze organisaties aan. Deze mensen hadden zelf nooit verwacht gebruik te moeten maken van de sociale dienst of voedselbank.

Bij deze organisaties is dan ook wat extra geld broodnodig. In verschillende gemeenten zijn initiatieven gestart om de energiecompensatie of een gedeelte hiervan te doneren aan een goed doel.

Het MDF, de voedselbank, IDPZ en AKZ hebben de handen ineen geslagen om uw donatie zo goed mogelijk terecht te laten komen bij diegenen die het geld het hardst nodig hebben.

Alle donaties zijn echt nodig. Kunt u de energiecompensatie missen denk dan aan ons.

Wij verzoeken u uw donaties te doen aan de Armekant Zeewolde (AKZ).

Gezamenlijk het MDF, de Voedselbank, IDPZ en AKZ zullen wij de donaties besteden aan diegenen waar de nood het hoogst is.

www.armekantzeewolde.nl

U kunt gebruik maken van de QR-code, rechtstreeks naar de AKZ. 

Het bedrag kan door u worden aangepast.

NL37RABO 0308 6166 26
t.n.v. Stichting Arme Kant Zeewolde