Growing Young vragen (FAQ)

Dit bericht is geplaatst op 27-11-2022

Op zondag 27 november hebben we meerdere vragen besproken van kinderen en jongeren met de Growing Young dienst. Hieronder vind je alle vragen, misschien biedt het gelegenheid om er verder over door te praten onder de kerstboom! De dienst terugkijken kan ook: klik hier...

Mazzeltof:

 • Waarom geloof je?
 • Hoe ben je tot geloof gekomen?
 • Waarom bezoek je kerkdiensten?
 • Wat doe je met God / hoe leef je met God 
 • Hoe lang gelooft u al? 
 • Als je al kinderen hebt, geloven die dan ook in God?
 • Hoe was je leven als kind met geloven / hoe leefde je met God als kind?
 • Hoe komt het dat er mensen bestaan?

Rock Solid:

 • Bent u gedoopt?
 • Hoe vindt u het om naar de kerk te gaan?
 • Was er toen u kind was ook kindernevendienst tijdens de kerkdienst?
 • Vindt u het altijd leuk om naar de kerk te gaan? 
 • Hoe lang gelooft u al?
 • Begrijpt u altijd alles van de preek? Zo niet, wat doe je dan?
 • Heeft u belijdenis gedaan? Zo ja, waarom?
 • Moest u vroeger van uw ouders iedere zondag naar de kerk? Wat vond u daarvan?
 • Waarom gelooft u?
 • Gelooft u omdat uw ouders ook geloven? 
 • Las u vroeger ook uit de bijbel? Hoe vond je dat toen?
 • Bidt u iedere dag? Hoe dan en wanneer?
 • Wat doet u met uw geloof in het dagelijks leven?
 • Door wie bent u gaan geloven? Welk persoon in je leven?

Follow 6:

 • Wie in je leven is je grote voorbeeld qua leven met God, en waarom? Welke mensen hebben je geholpen om te gaan geloven?
 • Welk Bijbelverhaal of -tekst vind je het mooist, en waarom?
 • Op welke leeftijd koos je ervoor om bewust met God te leven, en kun je daar meer over vertellen?
 • Hoe ben je Christen in je dagelijks leven; in je omgang met mensen. Hoe merken mensen dat aan jou?
 • Hoe betrek je God in je dagelijks leven?
 • Wat was de opvoed-geloofs-stijl vroeger bij jou thuis? 
 • Als je nu zelf kinderen hebt, welke geloofs-opvoed-stijl gebruik je? 
 • In wat voor kerk zat je vroeger? Wat maakt dat je nu lid bent van de NGK?

Follow 3:

 • Hoe komt het dat u bent gaan geloven?
 • Heeft u een moment gehad dat u echt voelde dat God er voor u is?
 • Waarom gelooft u?
 • Hebt u wel eens getwijfeld aan uw geloof? Hoe ging dat?
 • Hoe bent u tot geloof gekomen en op welke leeftijd?
 • Bent u gelovig opgevoed?
 • Bent u weleens van het geloof afgestapt? En hoe bent u dan weer teruggekomen?
 • Heeft u weleens een moment gehad waarop u niet durfde te zeggen dat u gelooft?

JV:

 • Hoe bent u in deze kerk terecht gekomen?
 • Wat vindt u van de kerk?
 • Wat betekent gemeente zijn voor u?
 • Als u zelf een preek zou kunnen geven, waar zou het dan over gaan?
 • Welke beschrijving van Jezus spreekt u het meeste aan, wat vind u mooi?
 • Heeft u wel eens een wonder meegemaakt, Een briefje uit de hemel?
 • Hoe weet u zeker dat u naar de hemel gaat?
 • Hoe ziet u het einde van de aarde als Jezus terug komt?
 • Ervaart u wel eens spanning tussen Wetenschap en Geloof? Hoe gaat u daar dan wel om?
 • Hoe betrekt u God bij keuzes in je leven? Lukt dat altijd?
 • Hoe bid u? veel vragend, of juist luisterend, hoe krijgt u antwoord?
 • Hoe gaat u om met periodes dat het geloven moeilijk gaat, en hoe geeft u niet op?
 • Hoe gaat u om met leden in de kerk waarmee u liever niet optrekt, zich misschien zelfs aan irriteert?
 • Wat is uw grootste zonde? (Wel een begrijpelijke vraag, maar deze gaat niet gevraagd worden)