Bijeenkomst rond de bijbel: Romeinen

De brief aan de Romeinen: Lees je mee?

Dit bericht is geplaatst op 31-01-2023

De Brief aan de Romeinen – deel 2

Op zondagavond 22 januari hebben we in een leerdienst de eerste vier hoofdstukken van de brief aan de Romeinen bekeken. Een grimmige analyse van ons als mensheid met een bevrijdende ommekeer: 21Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om: 22God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven. En er is geen onderscheid. 23Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Op zondagavond 5 februari gaan we verder met de hoofdstukken 5 tot en met 8. Wat betekent dit alles voor jou en mij als vrijgesproken mensen? Als je er bij wilt zijn vraag ik je om voorafgaand aan die dienst zelf alvast Romeinen 5 tot en met 8 te lezen. 

Tot ziens op 5 februari om 18:30 uur in Het Kruispunt!

P.S. Voor de volledigheid: deel 3 en 4 staan gepland voor de zondagavonddiensten op 12 maart en 2 april.

 

De Brief aan de Romeinen – deel 1  22 Jan. 2023

Vorig jaar zei één van mijn gemeenteleden tegen me: “Ik heb de brief van de Romeinen eens helemaal achter elkaar gelezen en ik ben me kapot geschrokken! Wat moet je met die brief? Ik zou wel eens een preek willen horen over die hele brief, in plaats van over één vers of zo.”

Dat leek me een mooi idee om eens mee aan de slag te gaan. Alleen, kan dat wel, één preek over deze langste brief in het Nieuwe Testament? Dat zou dan wel een lange preek worden! Er is zoveel over te zeggen. Calvijn schreef ooit dat de brief aan de Romeinen je ‘toegang geeft tot de meest verborgen schatten in de Schriften’. En ook mensen als Augustinus en Luther zagen het als de kern van het evangelie. 

Uiteindelijk werden het bij mij vier preken over deze brief aan de Romeinen. Vier preken die ik in de komende tijd ook in Zeewolde hoop te houden. De eerste preek staat gepland voor de avonddienst van 22 januari (in Het Kruispunt, zie AGENDA) De daar op volgende preken zullen zijn op de zondagavonden 5 februari, 12 maart en een vierde datum komt nog.

Als je erbij wilt zijn helpt het om van te voren de hoofdstukken te lezen waar het over gaat. Voor volgende week zondagavond 22 januari is dat Romeinen 1 tot en met 4. 

Van harte welkom!  

Kees Smit

Predikant ‘De Lichtbron’ Lelystad