Feestelijke kerkdienst

Zeewolde 40 jaar - “Verbonden met elkaar”.

Dit bericht is geplaatst op 26-05-2024

De dienst is op 2 juni live in beeld gebracht door de LOZ: www.lokaleomroepzeewolde.nl 
Een livestream via internet:  LIVESTREAM LOZ en
TV (kanaal van de Lokale omroep).

Kerkdienst in de tent
 

In verband met de festiviteiten van gemeente Zeewolde, 40 jaar "Verbonden met elkaar" is er een gezamenlijke kerkdienst op 2 juni (11.00 uur) wordt gehouden in de feesttent. 

Hieronder staat een introductiefilmpje waarin alle kerken in beeld komen. Diverse mensen uit onze gemeente zijn inmiddels bij de voorbereidingen betrokken en het belooft een bijzondere dienst te worden op 2 juni! 

INTRODUCTIEFILMPJE
 

Zeewolde “40 jaar verbonden met elkaar”. 

Dat Zeewolde 40 jaar bestaat is u / jou vast niet ontgaan!
Ook de kerken willen dit feest graag meevieren. 
In de afgelopen tijd zijn er koppen uit alle kerken bij elkaar gestoken en is er een mooi idee ontstaan.

Er komt een feestelijke kerkdienst op zondag 2 juni om 11.00 uur. Alle kerken sluiten deze ochtend hun eigen deuren of passen zich aan om zo gezamenlijk een dienst te kunnen vieren. In de tent op het evenemententerrein. Hoe bijzonder is dat!

De preek wordt voorbereid door gezamenlijk werk, elke kerk levert een lied aan dat graag gezongen wordt in eigen kerk, de kinderen leren allemaal eenzelfde lied aan dat speciaal geschreven is voor deze gelegenheid, een muziekgroep – samengesteld uit muzikanten uit alle kerken – verzorgt de muzikale omlijsting, er is een kinder- en jeugd groep aan het werk om het voor de kinderen feestelijk te maken. Een andere groep is facilitair bezig; de beamer, het geluid en het kopje koffie! De ideeën voor mooie bloemen en versiering beginnen vorm te krijgen. Het wordt een bijzondere dienst! Zo mogen we God eenparig danken!

We hopen op een grote opkomst deze ochtend. In de grote tent passen ruim 1000 stoelen en we hopen dat die allemaal bezet zijn. Wat zal dat mooi klinken als we samen gaan zingen!

Nu een paar praktische zaken.

We willen de jeugd graag betrekken bij deze dienst. Daar zijn twee ideeën voor bedacht. Iets voor de jongens in de leeftijd 16 – 25 jaar. En iets voor de meiden in de leeftijd 13 – 18 jaar. (Net wat ouder of jonger is ook geen probleem). 

Mocht u / jij kinderen in deze leeftijd hebben; graag onder hun aandacht brengen (enthousiasmeren!) en opgeven. Hieronder staat wat de bedoeling is.

De kinderen leren op school én in de kerk een speciaal geschreven lied aan. Vraag er eens naar om het samen een keer te zingen. Het is te vinden op youtube:https://youtu.be/izrrG7rlZoM?si=Ptxw-vFPkUtLgL8B


De dienst wordt op 2 juni live in beeld gebracht door de LOZ: www.lokaleomroepzeewolde.nl 
Een livestream via internet:  LIVESTREAM LOZ en
TV (kanaal van de Lokale omroep).

Tijdens de dienst zal er een collecte zijn voor het IDPZ (Inter Kerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde)

Na afloop van de dienst is er een samenzijn met koffie en wat lekkers; blijf vooral een moment napraten en om mensen van een andere kerk te spreken.

Namens het voorbereidende team;

Titia Bron (titiabron@kpnmail.nl)

Johanneke Bakker (johannekebakker.pgz@gmail.com )

Contactpersoon van eigen gemeente: 

Louis Felten (l.felten@solconmail.nl

 

We vinden het leuk als je de uitnodiging voor deze dienst deelt : 

https://youtu.be/DO3vYs7S24g?si=KPUF8G1xdVpnc7ey

(en zelf even bekijken is ook leuk… alle kerken komen er in voor.. misschien staat u / sta jij er zelf wel op 😊)