Nieuwe lockdown

Zondagochtenddiensten alleen digitaal!

Dit bericht is geplaatst op 18-12-2021

 

Nieuwe maatregelen om omikronvariant in te perken.

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat vanaf zondag 19 december a.s. om 05.00 uur Nederland in harde lockdown gaat. Het doel is om zoveel mogelijk contacten te vermijden om besmettingen te voorkomen.
De Coronacommissie heeft besloten vanaf morgen 19 december a.s. geen fysieke kerkdiensten meer te houden.

Dit betekent dat de kerkdienst alleen op afstand kan worden bekeken. Deze beperking zal voolopig duren tot 14 januari 2022, tenzij versoepeling door de overheid eerder wordt bekend gemaakt.
Ook betekent dit dat in de periode tot 14 januari er geen gebruik kan worden gemaakt van het kerkgebouw inclusief de vergaderzalen. 
Laten we bidden dat de situatie snel weer verbetert.


Met vriendelijke groet,
De coronacommmissie.
 

Eerdere berichten:

Als gevolg van de op 14 december aangekondigde verlenging van de avondlockdown is besloten de komende avonddiensten tot en met zondag 16 januari te laten vervallen. Ook verlengen we het besluit om na 17:00 uur in het kerkgebouw geen activiteiten plaats te laten vinden om zo de bewegingen van personen in de avond omlaag te brengen. 

De Corona-commissie.

“Als gevolg van de op 26 november aangekondigde nieuwe Corona-maatregelen is besloten de avonddiensten tot nader order te laten vervallen, te beginnen met zondag 28 november. De overheid wil na 17:00 uur alles zoveel mogelijk sluiten. Hoewel de overheid formeel geen zeggenschap heeft over wat er in de kerken gebeurt, menen we solidair te moeten zijn met de rest van de samenleving. Daarom zullen er na 17:00 uur in het kerkgebouw geen activiteiten plaatsvinden om zo de bewegingen van personen in de avond omlaag te brengen. We hopen en bidden dat deze maatregelen spoedig weer ongedaan gemaakt kunnen worden.

De Corona-commissie.”

 

De Coronacommissie heeft de adviezen van deze week van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en het landelijke Steunpunt Kerkenwerk bekeken en in lijn daarmee de aan te scherpen Corona-maatregelen besproken.
Nu het aantal besmettingen door Corona oploopt, worden de maatregelen in veel sectoren weer aangescherpt. In de persconferentie van afgelopen dinsdag werden de kerken niet expliciet genoemd, maar er werden wel dringende adviezen gegeven, die voor iedereen gelden. De situatie van besmettingen en druk op ziekenhuizen wijzen erop dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid.

Daarom voeren we de volgende maatregelen in vanaf zaterdag 6 november:

 1. De 1,5 meter regel wordt weer van toepassing in de kerkdiensten. Het komt de veiligheid van kerkgangers ten goede. Hierbij dient ook te worden bedacht dat we het coronatoegangsbewijs niet hanteren bij kerkdiensten. Dit maakt een verantwoorde toepassing van de basisregels extra van belang. De andere basisregels, die ook belangrijk blijven, zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.
 2. Dit betekent voor de kerkdiensten (zowel de ochtend- als de avonddiensten) een maximum van 100 personen gaat gelden. Het registratiesysteem wordt weer ingevoerd. Wekelijks kan vanaf dinsdag 20.00 uur via de website een plek in de diensten worden gereserveerd. Hiervoor zal geen afzonderlijke uitnodiging meer worden verstuurd. Log in op de website en ga dan naar de Agenda onder Actueel om vervolgens de betreffende kerkdienst te selecteren. De kerkdiensten worden live (zonder beeld) uitgezonden via Kerkdienstgemist. Luister hier: Kerkdienst luisteren. En vanaf zondag 21 november ook weer met beeld via LIVESTREAM enkel de ochtenddiensten.
 3. Kerkgangers krijgen weer een zitplaats toegewezen en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 
 4. Het koffiedrinken wordt voorlopig weer afgeschaft. 
 5. De jassen worden weer meegenomen naar de kerkzaal. Op de stoelen naast een ieder is ruimte genoeg om de jassen neer te leggen.
 6. De kinderen van Mazzeltov gaan bij binnenkomst weer direct naar hun zaaltje. De ouders kunnen ze na de dienst ophalen.
 7. Bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen gaan we weer een mondkapje dragen.
 8. We blijven wel zingen in de diensten, maar vragen de aanwezigen om dat ingetogen te doen.
 9. Ook de looproute wordt weer van kracht. Na de dienst verlaten we de kerkzaal via de dubbele deuren achterin de kerkzaal. Bij het uitgaan van de dienst, verlaten we de kerkzaal rij voor rij, de achterste rij eerst. 
 10. Het fysiek collecteren, dat nog niet zolang geleden weer werd ingevoerd, kan gehandhaafd blijven door een aantal collectezakken bij de dubbele deuren te plaatsen.
 11. Andere vergaderingen en clubs kunnen in het kerkgebouw worden gehouden, mits de bovenstaande maatregelen in acht worden genomen. Dat betekent: eerst contact opnemen met Bert Kamsteeg (b.kamsteeg@solcon.nl), want hierdoor zijn minder ruimten beschikbaar. 
 12. Bij kerkelijke ontmoetingen thuis is het dringende advies om daar ook de 1,5 meter aan te houden. Desnoods kan worden uitgeweken naar het kerkgebouw.

Als gemeenschap van Christus zijn we geroepen om niet mee te gaan in de polarisatie die de samenleving laat zien. Onze gemeenschap bestaat niet uit gevaccineerden tegenover ongevaccineerden en ook niet uit mensen met een sterke immuniteit tegenover mensen met een kwetsbare gezondheid. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Laten we die verantwoordelijkheid ook bewust nemen. Je verantwoordelijkheid nemen betekent voor een gevaccineerde dat je niet doet of de regels voor jou niet meer gelden. Voor een ongevaccineerde betekent het dat je niet doet alsof je niet wilt zorgdragen voor de gezondheid van een ander. 
 
We hopen en bidden dat de situatie weer snel ten goede zal keren.
 
Hartelijke groet,
 
De Corona-commissie
Bart Brouwer, Jan-Peter de Bruijn, Bert Kamsteeg, Peter Siebering

Gebruik zalen:

Als het niet noodzakelijk is om fysiek te vergaderen, vergader dan zoveel mogelijk digitaal.
Indien toch fysiek:

 • Max 8 personen in een zaal op 1,5 meter afstand. Is de groep groter dan 8 personen, dan kan alleen de ontmoetingsruimte worden gereserveerd. Graag bij reservering aangeven hoeveel personen er worden verwacht. (reservering )
 • Het is toegestaan om koffie/thee te zetten. Doe de koffie/thee in kannen en schenk uit in de zalen. Maak wel gebruik van de bekertjes, etc.
 • Het jeugd en jongerenwerk valt onder de richtlijnen van het onderwijs.

Omdat de besmettingsgraad juist onder de jongeren vrij hoog is graag zoveel als mogelijk de 1,5 meter aanhouden (Follow).

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in de zalen en de ontmoetingsruimte.