Bericht van de Coronacommissie

De Corona-commissie heeft de verruimingen uit de persconferentie van 25 januari vertaald naar onze gemeente. De kerkenraad heeft het advies overgenomen.

Dit bericht is geplaatst op 26-01-2022

Het aantal bezoekers aan de kerkdiensten wordt verruimd naar een maximum van 100 personen. De regelingen rond het registratiesysteem blijven ongewijzigd.
We wachten nog met het weer opstarten van de avonddiensten. Het koffiedrinken wordt voorlopig ook nog niet hervat. Alle maatregelen rond zitplaatsen, jassen meenemen, zingen, looproutes, Mazzeltov, etc. worden niet gewijzigd en blijven van kracht.

Het blijft van groot belang dat we de overige regels naleven. Bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen dragen we een mondkapje.  Dit geldt vanaf groep 6 bassischool (10 jaar). Het mondkapje mag af als men zit. We houden ons aan de 1,5 meter regel. De andere basisregels blijven belangrijk, zoals: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. 

Kringenwerk en andere bijeenkomsten. Bij bijeenkomsten thuis geldt nog steeds de regel van een maximaal aantal gasten van 4 personen. Het kerkgebouw is tot 22.00 uur weer open voor alle kringen en andere bijeenkomsten (zie basisregels hierboven). Altijd reserveren via Bert Kamsteeg, b.kamsteeg@solcon.nl.

Externe verhuur is weer mogelijk tot 22.00 uur onder de voorwaarden dat iedereen zich houdt aan de hierboven genoemde maatregelen. 

Samenvatting gedragsregels:

  • De aanwijzingen van de kosters opvolgen.
  • Zo min mogelijk verplaatsingen tijdens de kerkdienst. Voor en na de dienst de looproutes volgen.
  • De jassen worden meegenomen naar de kerkzaal. 
  • Zingen in de diensten mag, maar ingetogen. 
  • De kerkzaal na de dienst verlaten via de dubbele deuren achterin de kerkzaal, rij voor rij, de achterste rij eerst. 
  • De kinderen van Mazzeltov gaan bij binnenkomst direct naar hun zaaltje. De ouders kunnen ze na de dienst ophalen.
  • Bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen wordt een mondkapje gedragen (vanaf groep 6 bassischool, 10 jaar). 
  • Blijf thuis bij klachten, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht. 


Hartelijke groet,
 
De Corona-commissie
Bart Brouwer, Jan-Peter de Bruijn, Bert Kamsteeg, Peter Siebering