Boekbespreking

Boekbespreking over bidden in de nacht – wie doet mee?

Boekbespreking

Vanaf april gaan we als leeskring verder met een volgend boek: ‘Bidden in de nacht’, door Tish Warren.
Wie de podcastserie ‘Moderne profeten’ van Kees van Ekris heeft gevolgd, heeft de aflevering over haar waarschijnlijk gehoord. Hoe kun je op God vertrouwen als alles om je heen donker is, als God zelfs de grote afwezige lijkt? Warren behandelt menselijke kwetsbaarheid en lijden aan de hand van de ‘completen’, in de Anglicaanse liturgie het gebed voor de nacht. Een gelovig en openhartig boek over de moeilijkheden in ons gewone leven, in een wereld vol onzekerheid. Zie ook het kerkblad van maart.

Ons verlangen met deze boekbesprekingen is om samen met anderen meer te leren over God en de Bijbel, te groeien in geloof en mooie (geloofs)gesprekken met elkaar te hebben. Wil jij dat ook? Meld je uiterlijk 26 maart a.s. bij Louis Felten. Meer informatie, of wil je het boek inzien? Bel, mail of app l.felten@solconmail.nl, 06 10 16 88 47.

Als je meedoet, verwachten we van je dat je van tevoren het hoofdstuk dat aan de beurt is bestudeert, waarna we het met elkaar bespreken aan de hand van gespreksvragen. Bij toerbeurt opent en sluit een van de deelnemers de besprekingen met gebed. De momenten van samenkomen bepalen we in onderling overleg, maar zijn in elk geval ‘s avonds. We gaan van start als we vijf deelnemers hebben en het maximum aantal is tien.