Boekbespreking

Boekbespreking

Na een studie over ‘zinvol leven’ vanuit het boek “Zeven wegwijzers” van Tom Wright, gaan we in het seizoen 2022/2023 nadenken over ‘het goede leven’. We laten ons daarbij bij de hand nemen door het boekje ‘Eenvoudig leven - bijbelstudies over het goede leven’, geschreven door o.a. Sam Janse. 

Eerder bestudeerden we al eens het boekje ‘Een Geest van Overvloed’ van Graham Tomlin. We leerden daarin hoe de Heilige Geest doorlopend aan het werk is om de schepping tot haar bestemming en zijn Koninkrijk tot stand te brengen, en ook welke verantwoordelijkheid God ons daarin geeft. De studie die we nu gaan doen sluit bij dit laatste aan. We zijn hard op weg deze wereld onleefbaar te maken. Wat moeten wij als individuele mensen doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven? De bijbelgedeelten die aan bod komen hebben iets te zeggen over onze zorg voor de schepping, voor mens en dier en plant. Hoe kunnen we dat concreet toepassen?

We bespreken het boek in plm. 8 avonden vanaf september/oktober 2022.

Ons verlangen met deze boekbesprekingen is om samen met anderen meer te leren over God en de Bijbel, te groeien in geloof en in wat dat in de praktijk betekent. Als jij dat ook wilt, meld je dan uiterlijk 19 september 2022 bij Louis Felten. 

Als je meedoet, verwachten we van je dat je op afgesproken avonden aanwezig bent en dat je het hoofdstuk dat aan de beurt is van tevoren hebt bestudeerd. We bespreken het hoofdstuk met elkaar aan de hand van gespreksvragen. Bij toerbeurt opent en sluit een van de deelnemers de besprekingen met gebed. De momenten van samenkomen bepalen we in onderling overleg, maar zijn in elk geval ‘s avonds. We gaan van start als we vijf deelnemers hebben en het maximum aantal is tien.

Meer informatie, of wil je het boek inzien? Neem contact op met Louis Felten.