Gebedskring

Gebedskring

Zou dat ook voor ons gelden: “Als wij bidden, dan gebeurt er wat!”?  

Wij geloven van wel!

Bij de gebedskring wordt dat ook vaak zo beleefd. Of in de gebedstrio’s die her en der ontstaan in onze gemeente. Overal waar in Jezus’ Naam gebeden wordt, zien we dat Hij hoort, en vaak ook verhoort. Niet altijd zoals wij het vragen. Wel altijd zoals het Hem goeddunkt.

Als je na verloop van tijd de gebedspunten terugziet, ontdek je dat God echt (ver)hoort! Doe mee!
We willen je van harte uitnodigen om de gebedskring op zondag bij te wonen of om zelf een gebedstrio te starten. 

Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er voor de dienst voor onze gemeente gebeden van 08.45 tot 9.15 uur in de kapel van Het Kruispunt. Zolang de deur openstaat is iedereen van harte welkom om mee te bidden.

In een gebedstrio bepaal je samen met je gebedspartners hoe vaak, wanneer en waar je samen gaat bidden.

Heb je iets waarvoor je graag gebed wilt, dan kun je dat doorgeven via de mail: Gebedskring  Met alle punten wordt vertrouwelijk omgegaan.