Jeugdclubs

Jeugdwerkcoördinator: Tamara van de Bunte

Baby en peuterclub
Kinderen van 0 – 4 jaar kunnen tijdens de dienst worden opgevangen.

Coördinator: Marijke Winkel

Mazzeltov 1 t/m 4
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan tijdens de kerkdienst naar hun eigen club.

Coördinator Mazzeltov 1 en 2 (kinderen uit groep 1 en 2):  Nelleke Scholma 

Coördinator Mazzeltov 3 en 4 (kinderen uit groep 3 en 4):  Jeannet  Aartsen

Menorah
Om de week op zondag(avond) tijdens de kerkdienst (18.30 - 19.30 uur) komen de kinderen uit de groepen 5 en 6 (leeftijd 7, 8 en 9) bij elkaar om spannende spellen spelen. Door deze spellen en gesprekken over stukjes uit de Bijbel leren ze elkaar goed kennen, leren ze over God en over hoe we met elkaar als een familie kunnen zijn.

Coördinatoren: Erik van Dijk en Lubbine van Daalen.

Rock Solid
Deze club is voor jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisschool. De bijbel, gebed, chillen, spel en vriendschap zijn belangrijk bij Rock Solid. Rock Solid komt om de week op vrijdagavond in één van de zalen van het Kruispunt bij elkaar. Tijdstip 19.15 uur tot 20.30 uur.

Coördinator: Richard de Leeuw en Heidi Maasse.

Tienerclub
De tienerclub is er voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Voor deze leeftijdscategorie is er een aanbod waarop tieners zich kunnen inschrijven, afgestemd op de interesses van de jongeren, zodat het voor een jongere duidelijk is wat hij kan verwachten.

Het aanbod bestaat uit:

  • cooking fun;
  • movie/web group;
  • chill talk and easy;
  • athletes in action en
  • chill creative.

Elke avond gaat de Bijbel open, wordt er gebeden en gaat de clubleiding bewogen om met de aan hen toevertrouwde jongeren. Het accent ligt op het leren omgaan met elkaar, het er mogen zijn zoals je bent en het vormen van een groep. Eén keer in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur. 

Coördinator: Stella Damavandi.

JV (JeugdVereniging)
De JV bestaat uit jeugd vanaf 16 jaar en organiseert zelf de jeugdavonden. Deze avonden vinden een keer per twee weken op zondagavond plaats. De jeugd verzorgt zelf de inleiding en de gespreksonderwerpen. Hierin staat het samenzijn, het opbouwen van vriendschappen en het praten over je geloof centraal.

Coördinator: Femke van Nieuwenhuis

Catechesegroepen (Follow Me en Follow Me Next)
Alle jongeren vanaf 12 jaar (1e klas middelbaar onderwijs) zijn welkom bij catechisatie. Tijdens deze avonden ontvangen de jongeren geloofsonderwijs. Dit geloofsonderwijs wordt gegeven in drie blokken van vijf weken. Hierbij wordt rekening gehouden met tentamens en vakantie. Per blok van 5 weken worden 1 of meerdere thema’s uitgediept. De dag en het tijdstip wordt nog nader bepaald. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder wordt een eigen programma aangeboden.

Coördinator: Ds. G.J. (Bert) Lakerveld.