Zustergemeenten in Roemenië

Roemenië contact

 

Sinds 1994 hebben we een zustercontact met twee Hongaarstalige gereformeerde kerkjes in het noordwestelijk deel van Roemenië (Transsylvanië). De gemeenten bestaan uit inwoners van de dorpjes Dámos en Jákótelke. Het doel van het zustercontact is: het onderhouden van wederzijdse contacten tussen de gemeenten in Damos en Jákótelke en de NGK in Zeewolde. We hebben regelmatig contact met het domineesechtpaar. 

De relatie met deze gemeenten gaat jaren terug. Na jaren van hulp en ontwikkeling in de dorpen is in 2019 besloten om de financiële ondersteuning af te bouwen. In 2020 is de laatste bijdrage overgemaakt. Er wordt niet meer gecollecteerd voor dit werk. De Roemenië-commissie, die jarenlang dit werk heeft gecoördineerd, is in 2020 opgeheven. In plaats daarvan is een contactpersoon aangesteld om wel de geestelijke band met de zustergemeenten voort te zetten en vorm te geven.

Anne Marie Zoet is namens onze gemeente de contactpersoon om de relatie met deze gemeenten namens ons te onderhouden. De relatie kan vorm krijgen door uitwisseling van nieuws van beide kanten (met foto’s en filmpjes) en het doen van voorbeden. Anne Marie zal wellicht af en toe privé op bezoek gaan in Roemenië.

Om af en toe iets te kunnen doen voor deze gemeenten wordt € 200 per jaar gereserveerd in de begroting van de gemeente. Wat niet wordt uitgegeven wordt gespaard tot een maximum van € 1.000. De besteding van de gelden loopt via de diaconie.

Nieuwsbrief bezoek aan Roemenië