Jaarthema: “Zie Jezus!”

In het seizoen '23 - '24 werken we met het jaarthema ‘zie Jezus!’

Jaarthema: “Zie Jezus!”

Iedere maand is er een themadienst over een aspect daarvan. Na iedere themadienst praten we met elkaar na over het onderwerp dat aan de beurt is, aan de hand van enkele gespreksstarters.

 

Hieronder lees je in de agenda waar de themazondagen over gaan, en (voor zover al bekend) het bijbelgedeelte dat in de dienst centraal zal staan. Klik op de datum en lees meer.

Rond iedere themazondag zal de informatie over het thema worden aangevuld met de gespreksstarters en/of een vraag om over door te denken, en met een korte introductie of samenvatting op de preek van die zondag.

Zo groeit deze pagina gedurende het seizoen. 
 

 

Jaarthema lied:

Vanaf het begin was het Woord bij God
en het leven is door het Woord ontstaan.
En het Woord was God en Hij was het Licht.
En de duisternis kon het niet verslaan.

Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord (2x)

De Zoon van God
En Hij werd een mens heeft bij ons gewoond,
maar Zijn eigen werk heeft Hem niet erkend.
Maar wie Hem gelooft en Zijn Woord aanvaardt,
wordt een kind van God, door Hem zelf gekend.

Dit is Jezus, dit is Jezus
Jezus is het Woord (2x)


 

Preekschets:
 


Om over door te praten:

Gespreksvragen bij de preekbespreking van 19 november 2023

Thema van de dienst: Zie Jezus en Hem volgen.
 

voor volwassenen

  1. Herinner je nog de eerste keer dat je gehoor gaf aan de oproep van Jezus om hem te volgen?
  2. Is er iets veranderd/gebeurd nadat je Jezus ging volgen?
  3. Wat zou je kunnen belemmeren om Jezus te volgen?
  4. Heb je later ook nog keuzes gemaakt die het gevolg waren van het feit dat je Jezus wilde volgen?

voor Follow en JV

  1. Hoe kun je Jezus volgen?
  2. Is dat makkelijk of moeilijk? Vertel er iets over.

voor Menorah en Rock Solid

  1. Hoe kun je Jezus volgen?
  2. Is dat makkelijk of moeilijk? Vertel er iets over.


Agenda

Ma
25
Dec
Kerkdienst ochtend zr. Hanneke Willemse
Kerst
Zo
14
Jan
Kerkdienst ochtend broeder Thijs van Daalen
Zo
18
Feb
Ochtenddienst Ger Blom
Themadienst
Zo
10
Mrt
Ochtenddienst Ds. H. Jonkman (Dronten)
Avondmaal - Themadienst

 

12 januari 2024
Thema: Maar wij zien Jezus
Bijbelgedeelte(n): Hebreeën 2 : 9

18 februari
Thema: In Jezus een nieuwe identiteit
Bijbelgedeelte(n)

10 maart 4e zondag van de 40-dagentijd, Heilig Avondmaal
Thema: Jezus zien = verlost zijn door Zijn bloed
Bijbelgedeelte(n)

7 april
Thema: Jezus ziet mij (en weet alles van me)
Bijbelgedeelte(n): Johannes 4

5 mei Bevrijdingsdag
Thema: Zie Jezus! Hij bevrijdde ons (onder voorbehoud)
Bijbelgedeelte(n)

2 juni
Thema: De Heilige Geest laat ons Jezus zien
Bijbelgedeelte(n)

23 juni slotzondag
Thema: Zie je Jezus, dan zie je de Vader
Bijbelgedeelte(n)