Mediateam

Mediateam

De kerkdiensten worden ondersteund door het Beamerteam, het Geluidsteam en het Streamteam.

Verder valt het Webteam en de redacties van de weekbrief en kerkblad ook onder het mediateam.