De Gemeente

De Gemeente

Het Kruispunt
We bestaan sinds 2 januari 1994 als een zelfstandige gemeente. We hebben op diverse plekken in Zeewolde kerk gehouden, zoals De Sfinx en de Kameleon, maar op 12 mei 2007 mochten we ons nieuwe kerkgebouw Het Kruispunt officieel in gebruik nemen.

Omdat Zeewolde een jong dorp is komen de mensen uit onze gemeente overal vandaan, ieder met een eigen al dan niet kerkelijke achtergrond. Dat maakt onze gemeente zo uniek en divers.

Predikant
Ds. Bert Lakerveld is met emeritaat per 1 januari 2024.

Kerkblad
Elke maand komt er een digitaal kerkblad uit. Hierin lees je over activiteiten die hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden, wel en wee in de gemeente en allerlei relevante informatie over de diensten die nog gaan plaatsvinden. Als je eens een editie zou willen ontvangen, kun je via Contact een kerkblad aanvragen. Dit wordt je dan per mail toegezonden.

Weekbrief
De weekbrief wordt elke vrijdag, maar uiterlijk zaterdagmorgen, voor de kerkdienst van zondag digitaal toegestuurd of voor de kerkdienst uitgereikt bij de ingang van de kerk. Hierop staan mededelingen en de liturgie van beide diensten. Ook wordt er een puzzelblad voor de kinderen in de dienst toegevoegd.


 

 

 "Nederlandse Gereformeerde Kerk Zeewolde - Het Kruispunt" 
Onze gemeente maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en hanteert de kerkorde van deze kerken. Als kerk en gemeente weten wij ons verbonden met allen, in ons dorp en daarbuiten, die Gods Naam aanroepen.

Met de leden van "De Nederlandse Gereformeerde Kerk Zeewolde - De Schuilhof" zijn wij op landelijk niveau één kerk; op plaatselijk niveau blijven wij waar mogelijk goed samenwerken, maar zijn er twee afzonderlijke gemeenten.