Diaconie

De diaconie kan omschreven worden als het ‘maatschappelijke werk’ van onze kerk. Maar het is veel meer omvattend. De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk hierbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom verkommeren achter de geraniums en het Zwitserlevengevoel alleen kennen van de reclame.

Wil je meer weten over wat onze diaconie doet, kijk dan in onze Flyer 2022 en Brochure Diaconie.

IDPZ Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde
De diaconiën van de kerken in Zeewolden vormen samen het Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde en is de schakel tussen kerk en maatschappij. Omzien naar elkaar en de samenleving. Hierbij kun je denken aan gemeenschapsopbouw, zorg voor hulpbehoevenden, ziekenbezoek, ondersteuning bij rouwverwerking, etc. De hoofdgedachte hierbij is:

Omzien naar de medemens en helpen waar geen helper is. Als dienende mensen vanuit het gezamenlijk geloof in God en de liefde van Christus, bieden wij als eerste praktische diaconele hulp zonder aanziens des persoons voor de Zeewolde gemeenschap; niet vanuit wat ons scheidt, maar wat ons samenbindt, met één gezicht naar buiten!

Voor meer informatie over het IDPZ klikt u hier.

 
Interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ)