Kerkdiensten

Kerkdiensten

De kerkdiensten
Het hele jaar door hebben we elke zondag om 9:30 uur een kerkdienst. Bij binnenkomst word je hartelijk welkom geheten. Vanaf 1 januari 2024 gaan gastpredikanten of preeklezers voor; ds. Bert Lakerveld is met emeritaat gegaan.

We hebben fijne zangbegeleiding en zingen uit diverse bundels.

Na afloop van de dienst
Na afloop van de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar bij of door te praten onder het genot van een kopje koffie/thee. Wil je doorpraten over de dienst, gebed voor jezelf of een ander vragen? De ambtsdragers staan in de gang, de leden van de gebedsgroep staan na afloop van de dienst bij de gebedsruimte (achter de garderobe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de kinderen
Groep 1 en 2
Voor de dienst begint mogen de kinderen uit de groepen 1 en 2 naar de kindernevendienst. Zij beginnen met het zingen van liedjes, gevolgd door een stukje uit de bijbel en gebed. Er is daarna voldoende ruimte voor creativiteit of spel.

Groep 3 en 4
De kinderen uit de groepen 3 en 4 verlaten de dienst vlak voordat de preek begint. Ook in hun dienst wordt er gezongen, gelezen en gebeden.

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf groep 5
Vanaf groep 5 mag je de dienst meebeleven en vlak voor de preek de puzzel pakken. Deze puzzel is afgestemd op de preek, dus alle antwoorden zijn in de preek te beluisteren. Er zijn een paar puzzelbladen beschikbaar, maar de ouders worden vooral gestimuleerd zelf de puzzel uit te printen, die wekelijks digitaal met de weekbrief meekomt. Soms is er een kindermoment en in elke ochtenddienst wordt het kinderlied gezongen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 dagen project                 Advent kaars aansteken met gedichtje lezen.