Kerkenraad

In de kerkenraad zitten mensen die gekozen zijn door de gemeente en die verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

  • zij stimuleren ons om te groeien in ons geloof, onze trouw en hulpvaardigheid naar elkaar en naar de wereld, tot opbouw van het lichaam van Christus.
  • de ouderlingen dragen zorg voor elkaar en voor de hele gemeente.
  • de diakenen zorgen in en buiten de gemeente voor mensen in nood.
    zij zien erop toe dat we gastvrij zijn, liefdadig naar elkaar toe en barmhartig om de mensen die dat nodig hebben volop te laten delen in de vreugde van de gemeente.
    de diakenen zien erop toe dat niemand onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede leeft.