Predikant

Ds. G.J. (Bert) Lakerveld

Heb elkaar lief

Er is een oude traditie over de apostel Johannes. “De hoogbejaarde apostel zou in Efeze steeds maar deze woorden herhaald hebben: ‘Kinderen, heb elkaar lief’. Dat was alles wat hij te zeggen had als hij in de vergadering van de gemeente was gebracht. Toen zijn leerlingen en broeders bezorgd vroegen waarom hij dit toch aldoor zei, luidde Johannes’ antwoord: ‘Omdat dit het gebod van de Heer is. En als dit slechts gebeurt, is dat voldoende.’”

Het gaat in de gemeente om de liefde. Dat is volgens Johannes het gebod van je Heer Jezus. Dit is te vinden in het evangelie dat hij geschreven heeft. Jezus geeft in zijn afscheidsrede aan ons mee waarom het gaat als Hij bij de Vader is en wij op aarde leven: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Het begint met het besef dat wij bij elkaar horen en aan elkaar verbonden zijn, omdat Jezus ons aan elkaar bindt en geeft om elkaar lief te hebben. En vervolgens is dat onze roeping. Van oud naar jong, van jong naar oud, van ouderen naar gezinnen, van twintigers naar enz. enz. Daarvoor zit je op een groeigroep, daarvoor ben je ingedeeld in een wijk. Misschien in een groepje van meer gelijkgestemden of leeftijdsgenoten, vaak in een groep met zoveel verschillen. Door gebed, een telefoongesprek, een appje of een kaart. Maar ook zeker door elkaar te ontmoeten, oog in oog. Dat is eigenlijk niet te vervangen. Onze neiging is om het spontaan te laten groeien door een klik. Dat blijft vaak te makkelijk. Jezus vraagt ons het heel bewust te zoeken en ook juist hen te zoeken met wie jij niet zo makkelijk contact maakt, met wie contact stroef loopt, tegen wie je aanloopt. Het gezin van God is geen vriendengroep die elkaar gekozen heeft maar God heeft ons gekozen en geeft ons aan elkaar als broers en zussen. Als God je Vader is, zijn wij elkaars zussen en broers: heb elkaar lief. Wees verbonden en doe elkaar goed.

Ds. Bert Lakerveld

 

Het citaat komt uit het commentaar van P.H.R. van Houwelingen op het Johannes evangelie; blz.289.