Kids

Menorah

Deze club is voor kinderen die in groep 5 of 6 van de basisschool zitten en komt één keer in de veertien dagen, tijdens de avonddienst bij elkaar, in één van de zalen van het Kruispunt. Het rooster staat in het kerkblad.

Er wordt gewerkt met materiaal van Stichting Kinderwerk Timotheüs. De eigen werkzaamheid van de kinderen is belangrijk. Zij lezen zelf uit de Bijbel, bidden tot God (kringgebed), dragen onderwerpen aan voor het gebed en zingen liederen uit een zelf samengestelde bundel. Er is ook tijd voor een leuke verwerking, een spel en gezelligheid.

 

Rock Solid

Deze club is bedoeld voor jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Naast gebed en Bijbelstudie is ook aandacht voor spel, muziek en chillen.   

Rock Solid komt 1x in de 14 dagen bij elkaar op vrijdagavond in één van de zalen van het Kruispunt. Tijdstip 19.15 uur tot 20.30 uur.