Kids

Tienerclub

Tienerclub er voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Voor deze leeftijdscategorie is er een aanbod waarop tieners zich kunnen inschrijven. We willen een gericht aanbod doen, afgestemd op de interesses van de jongeren, zodat het voor een jongere duidelijk is wat hij kan verwachten. Het aanbod bestaat uit een aantal verschillende keuzemogelijkheden: cooking fun, movie/web group, chill talk and easy, athletes in action en chill creative.
De tieners kunnen hun 1e,2e en 3e voorkeur aangeven. Het volledige aanbod zal worden gedaan, maar niet alle vijf keuzeopties zullen ingezet hoeven te worden.
Het genoemde aanbod zal aangeboden worden vanuit Bijbelse thema’s. Doel is als vrienden/ broers & zussen met elkaar te leren omgaan zoals God het voor ogen heeft. Daarom gaat de Bijbel elke avond open, wordt er elke avond gebeden en gaat de clubleiding bewogen om met de aan hen toevertrouwde jongeren. Zoals Jezus bewogen was met de kinderen die door de discipelen weggestuurd werden.  
Het accent zal liggen op het leren omgaan met elkaar, het er mogen zijn zoals je bent en het vormen van een groep.

Eén keer in de twee weken op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur.

Coördinatie: Stella Damavandi    

 

 

Catechesegroepen

Alle jongeren vanaf 12 jaar (1e klas middelbaar onderwijs) ontvangen catechetisch onderricht. (Geloofsonderwijs). Geloofsopvoeding is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouder(s) (verzorger(s).

Als kerkelijke gemeente is het ondanks bovenstaande goed om geloofsonderwijs aan te bieden. Per seizoen wordt geloofsonderwijs gegeven in 3 blokken van 5 weken. (1 – 1.5 uur per avond).

Er wordt rekening gehouden met tentamens en vakantie. Per blok van 5 weken worden 1 of meerdere thema’s uitgediept. (Bestaand materiaal of eigen materiaal predikant)

Doelgroep: jongeren 12 t/m 15 jaar. (groepen worden op leeftijd samengesteld)

Dag en tijdstip wordt nog nader bepaald.

Voor de jongeren van 16 jaar en ouder wordt een eigen programma aangeboden.

 

Coördinatie: Bert Lakenveld, predikant.