JV vanaf 16 jaar

J(eugd) V(ereniging):

De jeugdvereniging is bedoeld voor 16+ jongeren. Dat wil zeggen dat alle jongeren van harte welkom zijn als ze op 1 oktober van het betreffende seizoen 16 jaar of ouder zijn ( seizoen loopt van september t/m juni ).

 

Eens per twee weken komen we op de zondagavond bij elkaar vanaf 20.00 uur, in het jeugdhonk in het Kruispunt. Het programma voor de bijeenkomsten wordt door de jongeren zelf ingevuld. In elk geval is er altijd een inleiding, vaak gevolgd door een activiteit bijv. in de vorm van een spel. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gezellig te kletsen en vriendschappen op te bouwen. Eén keer per jaar wordt er een kampweekend georganiseerd.

 

Binnen de JV wordt een bestuur verkozen aan het begin van het seizoen, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. Ook is er een activiteitencommissie bestaande uit enkele jeugdleden.

De JV: door en voor de jongeren!