Gebedskring

Gebedskring Bidden werkt…

Zou dat ook voor ons gelden: “Als wij bidden, dan gebeurt er wat!”?  Wij geloven van wel! Bij de gebedskring wordt dat ook vaak zo beleefd. Of in de gebedstrio’s die her en der ontstaan in onze gemeente. Overal waar in Jezus’ Naam gebeden wordt, zien we dat Hij hoort, en vaak ook verhoort. Niet altijd zoals wij het vragen. Wel altijd zoals het Hem goeddunkt.

 

Als je na verloop van tijd de gebedspunten terugziet, ontdek je dat God echt (ver)hoort! Doe mee!

We willen je van harte uitnodigen om de gebedskring op zondag bij te wonen of om zelf een gebedstrio te starten. 

 

Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er voor de dienst voor onze gemeente gebeden van 08.45 tot 9.15 uur in de kapel van Het Kruispunt. Zolang de deur openstaat is iedereen van harte welkom om mee te bidden. In een gebedstrio bepaal je samen met je gebedspartners hoe vaak, wanneer en waar je samen gaat bidden.

 

Inlichtingen gebedskring bij Gea Felten tel. 036-522 2090

 

Heb je iets waarvoor je graag gebed wilt, dan kun je dat doorgeven via de mail: gebed.zeewolde@ngk.nl  Met alle punten wordt vertrouwelijk omgegaan.

 

 

Abraham bad en Lot werd gered. (Gen. 18 en 19)

Isaäk bad en werd stamvader van twee volken (Gen. 25)

Jacob bad en zijn broer werd verzoenlijk (Gen. 32 en 33)

Jozef bad en werd onderkoning van Egypte (Gen. 41)

Mozes bad en het volk werd gered (Ex. 14)

Het volk Israël bad en God verwekte leiders (Richt. 2)

Samuel bad en donder en bliksem joegen de Filistijnen op de vlucht (1 Sam. 7)

Elia bad en God schonk overwinning over Baäl (1 Kon. 18)
Elisa bad en hemelse legermachten waren zichtbaar om hem heen (2 Kon. 6)

Hiskia bad en de vijanden lagen dood op het veld (2 Kon. 19)

Asa bad en een miljoenenleger sloeg op de vlucht (2 Kron. 14)

Josafat bad en de vreze Gods kwam over de mensen (2 Kron. 20)

Ezra bad en het volk zag zijn schuld in (Ezra 10)

Nehemia bad en kreeg vergunning om te bouwen (Neh. 2)

Daniël bad en kreeg licht over toekomstige tijden (Dan. 9)

Jona bad en kwam behouden aan land (Jona 2)

Zacharias bad en een wegbereider trad op (Luc. 1)

De Here Jezus bad en vond Zijn 12 apostelen (Luc. 6)

Petrus bad en de gestorven Tabitha werd weer levend (Hand. 9)

Stefanus bad en zag de hemelse heerlijkheid (Hand. 7)

Paulus en Silas baden en een aardbeving opende de deuren van de gevangenis en maakte hun boeien los (Hand. 16)

Iemand (was u dat?) bad voor een gevangene en hij werd voor het einde van zijn straf vrijgelaten (Hebr. 13 : 3, 18, 19)