Koffieochtend voor belangstellenden

De koffieochtend voor belangstellenden wordt 1x per maand gehouden. Als regel op de tweede dinsdagochtend van elke maand, maar zie hiervoor de Weekbrief, want door omstandigheden is het mogelijk dat er wat geschoven wordt in de weken. Plaats van samenkomst: de ontmoetingsruimte van Het Kruispunt. In deze bijeenkomsten heeft de onderlinge ontmoeting een grote plaats. Maar niet alleen dat, ook willen wij van gedachten wisselen over een, in onderling overleg afgesproken, bijbels onderwerp. Iedereen is vanaf 10.00 uur van harte welkom.

Inlichtingen: Gerrit Jan Smit, tel:  529 6046  en  Dineke Buyze,   tel:  522 3550