de Bijbelschool

 

Een stevig fundament onder je geloof, diepte-investering in je geloofsleven!

De Bouwstenen Bijbelschool is een cursus van het Evangelisch Werkverband en wordt in Zeewolde georganiseerd door een werkgroep uit de verschillende gemeentes en kerken van ons dorp. De cursus bestaat uit 2 jaar van 16 lessen en geeft systematisch onderwijs aan christenen. Onderwijs dat zich richt op de praktijk van het christelijk leven en op Gods Woord en het doorgeven daarvan.

 

Lesprogramma van het komend cursusjaar:

 

Datum

Onderwerp

05-09

1. Het Vaderhart van God

19-09

2. Omgang met God

03-10

3. Persoonlijk gebed

17-10

4. Samen bidden

31-10

5. Geloofszekerheid

14-11

6. De Bijbel van vroeger tot nu

28-11

7. Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

12-12

8. Omgaan met de Bijbel

09-01

9. Aan de slag met de Bijbel

23-01

10. Jezus, God en mens

06-02

11. Jezus, de Verlosser

20-02

12. Een heilige levenswandel

06-03

13. De Heilige Geest in het Oude Testament

20-03

14. De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

03-04

15. De Heilige Geest in de christen

17-04

16. Vervulling met de Heilige Geest

24-04

Afsluiting

 

 

Werkgroep:

Gea Felten (NGK)

Magdaleen van der Bijl (NGK)

Bas Buchner (GKv)

Klaas van der Knaap (PKN)

Judith Dijkstra (Christengemeente)

 

Veel van de cursisten van de afgelopen jaren gaven aan het heerlijk te vinden om eens op een systematische manier door deze onderwerpen heen te gaan. Natuurlijk is het een interactieve cursus! De manier waarop het cursusmateriaal wordt aangeboden is zeer afwisselend: er wordt les gegeven, er zijn filmfragmenten, groepsgesprekken, persoonlijke studieopdrachten. Juist de diversiteit aan werksoorten maakt de cursus extra boeiend.

 

Enige reacties van cursisten:

“Wat mij het meest aansprak in de Bouwstenen Bijbelschool was goed onderwijs en diepgang in de gesprekken.”

En: “Het is heel leerzaam om met geloofsgenoten uit de diverse kerken aan tafel te zitten, te leren van hun geloofsbeleving en invulling. Je versterkt de onderlinge band en ziet, hoeveel we overeenkomen, als de Bijbel opengaat!”

Op de vraag: “Wat was je belangrijkste motief om de Bijbelschool te volgen?” werd o.a. geantwoord:

“Het was iets wat ik al enige tijd zocht om mij meer te verdiepen in de Bijbel. Om meer van de Bijbel te gaan begrijpen en er mee bezig te zijn, maar ook om mensen uit andere kerken te ontmoeten.”

“Door het volgen van de Bijbelschool heb ik zekerheid gekregen en meer handvatten en inzicht. Ik ben er bewust mee bezig geweest. Ik stelde mezelf ook de vraag waar sta ik in geloof. En bijzonder om te horen, hoe anderen over bepaalde onderwerpen denken. Ook dat hield me bezig.”

Een docent laat ons weten: “Een sfeer van samen geloven en samen leren, doet de gemeente goed. Echt een zegen”.

 

 

Wil je meer weten: Magdaleen van der Bijl of kijk op de website