Missie NGK Zeewolde

 

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Zeewolde wil een gemeente zijn die aantrekkelijk is voor haar bruidegom Jezus Christus. Dat wil zeggen: waar Zijn grote gebod ‘Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf’ in praktijk wordt gebracht. Vanuit dit uitgangspunt stelt de NGK zich ten doel om, binnen de gereformeerde traditie, een gemeente te zijn waar:

 

  1. het Woord van God en het gebed centraal staan
  2. het klimaat wordt beheerst door de liefde van Christus die door de Heilige Geest wordt gewerkt
  3. we onze God zijn toegewijd en eren in alles wat wij doen
  4. we betrokken zijn op de omgeving waarin we gemeente zijn
  5. gasten zich welkom weten en thuis voelen
  6. mensen tot het geloof in Jezus Christus komen
  7. groei is in geloof, in toewijding en in dienstbetoon aan elkaar en aan de wereld’       
  •