De gemeente

De Nederlands Gereformeerde Kerk van Zeewolde bestaat sinds 2 januari 1994 als een zelfstandige gemeente. Op 12 mei 2007 werd het nieuwe kerkgebouw Het Kruispunt op feestelijke wijze geopend. De gemeente telde eind september 2013, 580 leden waarvan er 322 belijdend lid en 258 dooplid zijn.

 

Begroeting:

De psalmen, gezangen, opwekkingsliederen en de overige liederen die gezongen worden tijdens de dienst, worden geprojecteerd met behulp van een beamer. Ook de gedeeltes uit de bijbel die behandeld worden, worden geprojecteerd. Bij de ingang, wordt u welkom geheten, waarbij u tevens een weekbrief krijgt uitgereikt. Op deze weekbrief staan de mededelingen en de liturgie van de betreffende dienst.

Kerkblad:

In de ontmoetingsruimte kunt u ons maandelijks kerkblad vinden, waarin u o.a. kunt lezen wie er voorgaat in de erediensten en welke activiteiten in de week plaatsvinden binnen de gemeente.

 

De predikant:

Per 1 maart 2015 is Ds. Bert Lakerveld de nieuwe predikant van NGK Zeewolde.

 

De samenkomsten:

Elke zondagmorgen om 09:30 en zondagavond om 18:30.

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor kinderen tot 4 jaar.

Voordat tijdens de morgendienst de Verkondiging begint, worden de kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd voor de kindernevendienst.
Op datzelfde moment worden de kinderen van groep 3 en 4 verwacht voor een eigen bijeenkomst onder de naam Mazzletov
Er wordt gebeden, gezongen en voor hen uit de Bijbel verteld om te luisteren wat de Here zegt. De vertelling komt overeen met de preek die in de kerk wordt gehouden.

Elke week wordt er na de dienst koffie/thee met elkaar gedronken, ook onze gasten zijn daar van harte bij uitgenodigd!

Na afloop van elke dienst is er gelegenheid om met de predikant en de ambtsdragers een persoonlijk gesprek aan te knopen. Zij zijn ook bereid om persoonlijk met u en jou te bidden!