NGK Zeewolde

De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zeewolde is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI)

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN):  82.19.42.803

 

Klik hier voor het formulier ANBI | NGK Zeewolde (2019)

 

Klik hier voor het formulier Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld