Werkgroep toerusting 2018/2019

De werkgroep Toerusting is door de kerkenraad in het leven geroepen met als taak om de toerusting in de gemeente te coördineren en een programma-aanbod te verzorgen. In het huidige seizoen wordt de toerusting voor mensen met een functie in de gemeente voortgezet, zoals ouderlingen, diakenen en pastoraal bezoekers. Hiernaast is een gevarieerd aanbod samengesteld voor onze gemeenteleden. Ouders kunnen naar een informatieve avond over geloofsopvoeding of deelnemen aan de Parenting Children Course. Iedereen die graag eens op een creatieve manier bezig wil zijn met het geloof kan op een zaterdag komen schilderen. En over de preek napraten met een gezelschap is een aanbod dat we organiseren op twee zondagochtenden na de dienst en het koffiedrinken. In een flyer is het aanbod samengebracht, deze vindt u hier

 

Samenstelling van de werkgroep:

Gea Felten (contactpersoon, geafelten@gmail.com)

Marlies Heemskerk

Martine Modderman

Petra de Vries

  •