Werkgroep toerusting

De werkgroep toerusting is door de kerkenraad in het leven geroepen. De naam van de
werkgroep zegt wat we willen doen: (coördineren van) toerusten van gemeenteleden voor
persoonlijk geloof, voor een taak in de gemeente (denk aan ambtsdrager, pastoraal
bezoeker of jeugd- of kringleider), voor een christelijke opvoeding, enzovoort. Dit doen we
middels een divers aanbod van activiteiten; sommige komen elk jaar terug en andere zijn
nieuw, op verschillende dagen van de week. We hopen daarmee zoveel mogelijk
gemeenteleden te dienen.


In september en januari krijgt u informatie over de activiteiten voor een half jaar. De
activiteiten zijn ook te vinden op de agenda op de website, in het kerkblad en soms op de
Weekbrief.


Hieronder vindt u de activiteiten voor 2 e helft 2019:

 • 20 september  Lectio Divina: 9-10u in de Kapel in de kerk
 • 26 september Informatieavond over de NGK: 20u in de kerk
 • 30 september  Lectio Divina: 9-10u Havikskruid 65
 • 6 oktober  Preekbespreking: aansluitend aan de ochtenddienst
 • 18 oktober Lectio Divina: 9-10u in de Kapel in de kerk
 • 28 oktober  Lectio Divina: 9-10u Havikskruid 65
 • 2 november Retraiteschilderen: 10-16u in de kerk
 • 14 november  Help mijn kind wordt puber: over geloofsopvoeding 20u in de kerk
 • 15 november Lectio Divina: 9-10u in de Kapel in de kerk
 • 25 november Lectio Divina: 9-10u Havikskruid 65
 • 1 december  Preekbespreking: aansluitend aan de ochtenddienst
 • 13 december Lectio Divina: 9-10u in de Kapel in de kerk

 

Als u vragen heeft over de activiteiten, vraag of mail ons gerust!


Samenstelling werkgroep:

 • Marlies Heemskerk (voorzitter, meheemskerk[at]gmail.com)
 • Ds. Bert Lakerveld
 • Petra de Vries
 • Vacature
 • Vacature