Het Leerhuis 2019

Het Leerhuis is een serie bijeenkomsten om onderwerpen te verdiepen. Het gaat over gemeentezijn, de invulling van het ambt van ouderling en diaken, over pastoraal werker. Maar het biedt ook meer algemene informatie over de NGK. Van elke avond komt een hand-out beschikbaar. Aan het Leerhuis mag iedereen deelnemen en het is niet noodzakelijk om alle avonden te volgen. Wel raden we aan om per thema de avonden te volgen omdat ze bij elkaar horen. Alle avonden duren van 19.30 – 22 uur.

Opgave bij geafelten@gmail.com (uiterlijk een week van tevoren)

 

Data en onderwerpen:

Maandag 14 januari: De ouderling en pastoraal bezoeker. We gaan het hebben over geestelijk leiderschap, taken en teamwork.

Maandag 28 januari: De ouderling en pastoraal bezoeker. Deze avond gaat over het voeren van een pastoraal gesprek en bidden met gemeenteleden.

Dinsdag 12 februari: De diaken met onderwerpen als ‘Hoe spreekt de bijbel over de diaconie?’ en ‘het voeren van een diaconaal gesprek’. 

Dinsdag 19 maart: De diaken. Op deze avond staan praktische onderwerpen zoals de betekenis voor de buurt en de sociale kaart op de agenda.