Het Leerhuis 2018

Het Leerhuis is een serie bijeenkomsten om onderwerpen te verdiepen. Het gaat over gemeentezijn, de invulling van het ambt van ouderling en diaken, over pastoraal werker. Maar het biedt ook meer algemene informatie over de NGK.

Van elke avond komt een hand-out beschikbaar.

Aan het Leerhuis mag iedereen deelnemen en het is niet noodzakelijk om alle avonden te volgen. Alle avonden duren van 19.30 – 22 uur.

Opgave voor 30-12-2017 bij geafelten@gmail.com of magdaleenvanderbijl@hotmail.com

 

 

1e avond, 11-01-2018:

Informatieve avond over de NGK in Zeewolde en landelijk.

Met onderwerpen als wijkwerk, commissie van beheer, kerkenraad, interkerkelijk. Deze avond is speciaal voor nieuwe leden in het afgelopen jaar, maar elke geïnteresseerde is welkom.

 

2e avond, 25-01-2018:

Gemeentezijn in Bijbelse zin.

De Bijbel gaat open over verschillende invalshoeken en we gebruiken daarbij verschillende werkvormen.

 

3e avond, 08-02-2018:

Thema: ouderling en pastoraal bezoeker.

Met onderwerpen als: de Bijbel over geestelijk leiderschap, taken, teamwork, etc.

 

4e avond, 22-02-2018:

Thema: ouderling en pastoraal bezoeker.

Met onderwerpen als: hoe voer je een pastoraal gesprek, bidden met gemeenteleden.

 

5e avond,15-03-2018:

Thema: diaken.

Met onderwerpen als: de Bijbel over diaconie, diaconaal gesprek.

 

6e avond, 29-03-2018:

Thema: diaken.

Met praktische onderwerpen zoals betekenis voor de buurt, sociale kaart.

 

  •  

  •