ANBI

Algemene gegevens

NGK Zeewolde Het Kruispunt
Gedempte Gracht 1
3894 BA Zeewolde
penningmeester@ngkzeewolde.nl
RSIN-nummer: 82.19.42.803


Doelstelling NGK Zeewolde Het Kruispunt

NGK Zeewolde

De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zeewolde is een Algemeen Nut Beogende Instelling.  (ANBI)

 Anbi

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.